Nuolialan röykkiö

18.9.2022

Adoptoi monumentti on vapaaehtoisuuteen perustuvaa vanhojen
rakennusten ja muinaisjäännösten hoitamista ja vaalimista.