Valmennukset syksyllä 2022

  • 4.9.10.10.2022
  • GoToMeeting

Piirin järjestämät valmennus/koulutus tilaisuudet

Lions-koulutusten ja valmennusten tavoitteena on antaa kaikille Leijonille perustiedot toiminnastamme ja varmistaa, että virkailijoilla on tiedot ja työkalut tehtäviensä hoitamiseen. Jotta klubitoiminta olisi mieluisaa, elinvoimaista ja näkyvää, järjestämme valmennustilaisuuksia, työpajoja ja viestintäkoulutusta, johon kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Seuraa viestintää (piirikuvernöörin tiedotteet, kotisivut, Facebook), saat tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä sekä ajankohdasta ja paikoista. Lisätietoja kertoo myös koulutusvastaava Heidi Rantala sekä lohkosi puheenjohtaja. 

Uusia koulutuksia ollaan myös valmiita järjestämään klubien tarpeen mukaan – olkaa yhteydessä! 

Lions Strategia2030 -työryhmä järjestää kauden aikana erilaisia valmennuksia, mm. presidenteille opastusta arvokeskustelutilaisuuksien järjestämiseen.  Klubeille tarjotaan myös mahdollisuutta tulla mukaan Strategian rakentamiseen pilottiklubina – olkaa yhteydessä!

Heidi Rantala

E-piirin koulutusvastaava 

lions.lionheidi@gmail.com 

044 588 5664

Näkyykö klubinne?

Klubiviestintä ja markkinointi tähän päivään tuotuna.

Sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen klubin toiminnassa.


Valitse koulutukset, joihin haluat ilmoittautua